Pomiar

Podczas pomiaru używa się przyrządu z kalibrowaną skalą. Przyrząd pomiarowy może być sztywny lub regulowany (suwmiarka). Podczas pomiaru forma lub miara jest porównywana z przyrządem pomiarowym, który reprezentuje pożądaną miarę. Miernik jest sztywny.

Obie funkcje są wykorzystywane do przecinania gwintów. Są one wykorzystywane w obu głównych zastosowaniach.

Sprawdziany do gwintów służą do sprawdzania jakości wytwarzanych gwintów. Gwinty są znormalizowane i dlatego można stosować sprawdziany. Mierniki mają zwykle dobrą i złą stronę. Jest on oznaczony czerwonym pierścieniem.

Szablony gwintów służą do określenia skoku gwintu. Wielkość nominalna i skok są wykorzystywane do określenia gwintu. Do zmierzenia wymiaru nominalnego wymagany jest przyrząd pomiarowy do pomiaru wymiaru nominalnego.

Dane dotyczące skoku i średnicy nominalnej mogą być wykorzystane do określenia typu i rozmiaru gwintu za pomocą tabel gwintu. W ten sposób można przyporządkować nakrętki i śruby. Nawet przed ponownym cięciem uszkodzonych gwintów należy dokładnie wiedzieć, jaki typ gwintu ma być obrabiany.

Menu